Καβροχώρι

Η θέση του οικισμού Καβροχωρίου είναι τοποθετημένη σε ένα χαμηλό λόφο στη νότια πλευρά μιας πεδινής έκτασης που την διασχίζει ο Γαζανός ποταμός. Το κορχώρι ως τοπωνύμιο αναφέρεται ήησ από τον Fr Barozzi  σε νοταριανά έγγραφα της Βενετικής περιόδου (1577, 1583 και 1630). Ο οικισμός συνεχίζει να υπάρχει κατά την Οθωμανική περίοδο του νησιου με την πιθανότητα του ονόματος του να σχετίζεται με το πληθος καβουριών που υπήρχαν στα λιμνάζοντα νερά του Γαζανού ποταμού ενώ μια άλλη εκδοχή σχετίζεται με τους πρώτους οικιστές της που πιθανόν έδωσαν και το όνομα στην περιοχή “ την οικογένεια των Καβρών”.

Παρότι η περιοχή του καβροχωρίου δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά παρουσιάζει εξαιρετικό αρχαιολογικό ενδιαφέρον  με θέσεις από τη Μινωική μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή. Σήμερα το Καβροχώρι αποτελεί ένα προοδευτικά αναπτυσσόμενο προάστιο με μόνιμες αλλά και εξοχικές κατοικίες που αριθμοί 503 κατοίκους βάσει της τελευταίας απογραφής , το 2011

Ιστορίες σχετικές με το Καβροχώρι

Pin It on Pinterest